Liên lạc

Không đâu. Việc công khai 1 địa chỉ liên lạc cá nhân trên mạng không phải là sở thích của Hoa Nắng. Nhưng tất nhiên, nếu bạn thích những câu chuyện của Hoa Nắng, hãy chỉ cần comment dưới mỗi bài viết của Hoa Nắng và Hoa Nắng sẽ trực tiếp trả lời bạn :)

Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Vô duyên đối diện, bất tương phùng ;)

Thân,
Blog Ngụ Ngôn Hoa Nắng