Tuesday, March 24, 2015

Giò phong lan héo

Mẹ mua thật nhiều giò phong lan về trồng trên lô gia của chung cư. Hàng ngày, bé thấy mẹ thường xuyên tưới nước cho phong lan vào sáng và chiều tối. Tuy nhiên, do lô gia hướng đông nên hứng ánh sáng mặt trời nhiều vào sáng trưa, một giò phong lan bỗng héo quắt và gần như không còn sự sống.Có điều bé rất lạ là tại sao mẹ vẫn tưới nước cho giò phong lan đó hàng ngày. Bé tò mò hỏi mẹ

- Tại sao mẹ lại tưới cho nó khi nó chết rồi vậy mẹ?

Mẹ mìm cười nhìn bé và nói:

- Có thể nó đã chết nhưng ai biết là nó còn sống thì sao con? Chúng ta không nên tước đi quyền được sống của nó. Việc nó sống hay chết, nó sẽ tự quyết định. Mẹ con mình vẫn tưới nước hàng ngày cho nó nhé!

Dạ - Bé nhe hàm răng sún cười với mẹ.

Sau 1 tuần, giò phong lan tưởng như chết đó bỗng nhú 1 mầm cây. Sự sống đã trở lại trên thân cây tưởng như héo khô đó.


No comments:

Post a Comment